Produktbilder i blyerts

Här har jag tecknat mina skor i blyerts. Med blyerts får man en grafisk känsla i bilderna som återger detaljer och texturer på ett tydligt sätt. Det gör att blyerts passar bra för  produktbilder där man behöver få en känsla för textur och vilka material som produkterna är gjorda av.

Produktbild av skor i blyerts